• OVV 1

  Bekerwedstrijd O.V.V - Overmaas

  OVV in vroegere tijden..

  Een hobbelig voetbalveld in de duinen, meer hadden ze vroeger niet nodig.

  OVV Jeugd

  Een tribune vol met lachende OVV jeugd en hun begeleiding.

  Nieuwjaarswedstrijd OVV

  De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen huidig OVV en oud OVV leverde veel bekende gezichten op.

  Jubileum boek OVV 100 jaar

 • Algemene informatie

  Wilt u meer weten hoe alles werkt op onze vereniging, dat kunt u hier vinden.

 • Lidmaatschap

   

  Inschrijven


  Wil je lid worden van OVV. Dat kan! Download het inschrijfformulier, print het uit en vul het in!
  Lever het inschrijfformulier in bij de secretaris/ledenadministratie, door het op te sturen naar
  OVV, t.a.v. Ledenadministratie, Zwartelaan 10, 3233 AX Oostvoorne
  OVV, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 428 3233 ZJ Oostvoorne
  Zorg er wel voor dat naast het inschrijfformulier (bij jeugdspelers ook getekend door de ouders) het volgende wordt ingeleverd:

   

   • Inschrijfformulier OVV, inclusief AVG bijlage.
   • 1 Pasfoto 25 x 30 mm.
   • Uittreksel van het bevolkingsregister of een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs waaruit zowel de voor- als achternaam blijkt.

  De volledige contributie + kledinggeld indien inschrijving na 1 september van een jaar plaats vindt moet van te voren worden overgemaakt naar rekening NL04RABO0350222460.Pas daarna wordt de inschrijving actueel gemaakt.

  Contributie

  Mini's+JO-6/7/8

  € 56,00/€81,00*

  JO-9/10 

  € 143,00

  JO-11/12/13/14 

  € 151,50

  JO-15 

  € 189,00

  JO-16 

  € 189,00

  JO-17 

  € 189,00

  JO-19 

  € 189,00

  Senioren

  € 277,00

  7 * 7

  € 68,00

  Rustend lid

  € 68,00

   

   Voor spelende leden is dit bedrag incl. de kleding toeslag van € 25,--

   * Mini pupillen die geen competitie spelen betalen geen kleding toeslag.

  Automatische verlenging van het lidmaatschap


  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór het einde van het seizoen schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie (zie hieronder).

   

  Opzeggen


  Het lidmaatschap dient vóór het einde van het seizoen te worden opgezegd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient derhalve voor 1 juni te gebeuren. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Stuur uw afmelding aan:

  OVV, t.a.v. Ledenadministratie, Zwartelaan 10, 3233 AX Oostvoorne
  OVV, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 428, 3233 ZJ Oostvoorne

  Bij tussentijds opzeggen eindigt het lidmaatschap eerst bij het verstrijken van het verenigingsjaar waarin werd opgezegd. De contributie is verschuldigd over het gehele verenigingsjaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend.

  Een mondelinge opzegging bij een functionaris van de club (trainer, leider, wedstrijdsecretaris, barmedewerker etc.) is onvoldoende om het lidmaatschap en de daarbij behorende verplichting tot het betalen van contributie te beëindigen.

   

  Adreswijzigingen


  Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de adres- telefoon- en/of  E-mail gegevens. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven door deze zelf in de voetbal.nl app aan te passen. Verder kunnen wijzigingen worden doorgegeven per e-mail aan
  secretaris@ovv-oostvoorne.nl