• OVV 1

  Bekerwedstrijd O.V.V - Overmaas

  OVV in vroegere tijden..

  Een hobbelig voetbalveld in de duinen, meer hadden ze vroeger niet nodig.

  OVV Jeugd

  Een tribune vol met lachende OVV jeugd en hun begeleiding.

  Nieuwjaarswedstrijd OVV

  De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen huidig OVV en oud OVV leverde veel bekende gezichten op.

  Jubileum boek OVV 100 jaar

 • Historie

  Historie van voetbalvereniging O.V.V. in vogelvlucht!

  In de duinen bij het z.g. groene strand ontstond het idee om een club op te richten, zodat men in verenigingsverband kon voetballen. De eerste bijeenkomst, welke een 'vergadering' moest voorstellen, was ten huize van de familie Talle aan de Brielseweg. Samen met de stimulators, schoenmaker Jan Schipper en Maarten Stans werd overlegd (tegenwoordig heet dit brainstormen) wat er nodig was om te kunnen voetballen. In de eerste plaats was er een bal nodig. Omdat het geld ontbrak, werd er in overleg met schoenmaker Schipper een inzameling gehouden door middel van een intekenlijst en de bal kon worden aangeschaft.

  De club moest ook een naam hebben. Dit werd heel toepasselijk O.V.V. (Oostvoornse Voetbal Vereniging). Jan Schipper was de eerste voorzitter, Maarten Stans werd secretaris en Cor Talle penningmeester. In de praktijk regelde Cor Talle alle zaken. De contributie bedroeg 5 ct. per week en er werd geoefend en gespeeld op het strand schuin voor het huidige Wapen van Marion.

   

  1920 OVV wedstrijd op strand

  OVV op het strand.

   

  De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen het enkele maanden eerder opgerichte PFC.

  Langzamerhand kwamen er meer clubs bij, zodat meerdere wedstrijden konden worden gespeeld. Toen in de diepe herfst van 1920, de eilandencompetitie was een paar maanden oud, een thuiswedstrijd moest worden gespeeld tegen een clubje uit Nieuwenhoorn, kwam het nadeel van spelen op het strand plots naar voren. Het was zeer winderig weer en het was springvloed, waardoor een derde deel van het speelveld onder water stond.

  Hadden we maar een grasveld, verzuchtte menig lid. Een grasveld was wel voor handen, namelijk een wei aan de Zwartelaan, eigendom van de familie Hudig. Zij woonden op landgoed 't Reigersnest en er liepen koeien op.

  Arie Nieuwland en Klaas van Buuren trokken de stoute schoenen (voetbalschoenen) aan en belden met de pet in de hand aan bij de familie Hudig. Het pleit was gauw beslist. DE HEER HUDIG STEMDE TOE! De doelpalen werden van het strand geplukt en op het veld ingegraven, de koeien werden naar een andere weide geloodst en de grootste koeienvlaaien werden per kruiwagen afgevoerd. Met zand werden de belangrijkste lijnen provisorisch aangebracht en de wedstrijd kon toch nog doorgang vinden.

  O.V.V. was in de wolken met het speelveld aan het Zwartelaantje en zette alles op alles om het veld te behouden.

  In de melksalon van Arie van de Blink werd vergaderd en er kwam meer samenhang in het functioneren van het bestuur. Jan Schipper bleef voorzitter, Dirk Laay werd penningmeester en lid van het bestuur werden J. Nieuwland en J. van der Hoek. W. Laay werd commissaris materiaal. A. van der Houwen en L. van der Knaap fungeerden als elftalcommissie. De eerste opdracht van het bestuur was aan boswachter Jacq Imthorn om met de familie Hudig te gaan praten over het huren van de wei. Voor twee 'voer' hooi per jaar werd O.V.V. vaste huurder van de wei aan de Zwartelaan.

  Op 28 juli 1921 deponeerde secretaris Stans een aanvraag bij de Rotterdamse Voetbalbond om toelating tot een van haar afdelingen, hetgeen door de bond werd gehonoreerd. Het geheugen van de secretaris heeft hem bij de aanvraag enigszins in de steek gelaten. Hij gaf als oprichtingsdatum op 15 september 1917 in plaats van 17 september 1917. In de boeken van de KNVB staat nu dus vermeld dat de oprichtingsdatum van O.V.V. 15 september 1917 is. Deze datum gebruikt O.V.V. nog steeds.

   

  OVV oprichters

  De oprichters

   

  Op het terrein werd, sinds de deelname in de R.V.B. 's winters de strandtent van weduwe Klein geplaatst, een onmisbaar onderkomen als kleedlokaal. Later werd door W. Laay een vaste tent geplaatst met in het midden een kleine verkoopruimte (koffie-bier-limonade) en aan weerszijden betrekkelijk kleine kleedruimtes.

  Het eerste lustrum werd gevierd met een wedstrijd tussen het z.g. 'bondselftal' en het 'eilandenelftal'.

   

  Het 15-jarig bestaan werd gevierd met talrijke feestelijkheden. Het O.V.V.-lied werd n.a.v. dit jubileum geschreven door C. Goud. De bestuurssamenstelling tijdens de jaren '30 bleef tot 1936/1937 vrij stabiel met Jan Schipper als voorzitter, Warre Blaas als penningmeester, later zelfs secretaris/ penningmeester en Leen van der Klaauw als wedstrijdsecretaris. Warre Blaas volgde Jan Schipper op, welke 20 jaar voorzitter was. Cor Boutkan werd secretaris en Leen van Marion nam het penningmeesterschap waar. Dit werd later door Jaap Nieuwland overgenomen.

  Boutkan en Nieuwland zouden deze functies een groot aantal jaren blijven uitvoeren, evenals Blaas.

   

  Het 25-jarig bestaan werd in de oorlog in intieme kring geruisloos gevierd. Na de bevrijding waren er allerlei veranderingen. Veranderingen welke er op gericht waren zo snel mogelijk tot de normale werk en levensomstandigheden te komen. Het O.V.V.-terrein, door de Duitsers ingenomen om er barakken op te plaatsen, moest weer tot een voetbalveld worden herschapen. Dit werd door de Oostvoornaars met een staaltje van teamgeest, zelfwerkzaamheid en opoffering geklaard.

   

  Eind augustus 1950 was het veld van O.V.V. opgeknapt en voorzien van een nieuwe afrastering, loketten, fietsenstalling, drainage etc. etc.

  Op feestelijke wijze werd het Sportpark na de opknapbeurt in gebruik genomen. De dochter van de burgemeester, Henriette van Voorst van Beest, verrichtte de aftrap voor de wedstrijd O.V.V. - Hillesluis.

   

  Opening sportpark OVV

   

  Henriette van Voorst van Beest

   

  Het 40-jarig bestaan werd met een receptie en een feestavond gevierd. Het werd bij het 40-jarig jubileum van O.V.V. duidelijk dat er zo langzamerhand vernieuwing van de accommodatie moest plaatsvinden. Na een enerverende tijd, waaraan veel vrijwilligers hun steentje hebben bijgedragen, was op 22 Mei 1965 de grote dag aangebroken. De nieuwe accommodatie kon in gebruik worden genomen. Burgemeester Sprenger verrichtte de officiële opening. Het 50-jarig bestaan werd gevierd met allerlei feestelijkheden, onder andere een boottocht over het Brielse Meer en een receptie in de recreatiezaal van het Kruininger-Gors.

   

  Op 4 oktober 1986 werd O.V.V. getroffen door een brand, die een behoorlijke schade aan de accommodatie veroorzaakte. Het herstel van deze schade kon gedeeltelijk worden bekostigd uit de verzekeringsgelden terwijl het restant uit de opbrengst van de superloterij, gehouden in 1985, werd betaald.

   

  Sportief gezien werd er in 1988 een van de grootste successen uit de historie van O.V.V. behaald. OVV 1 wist namelijk eerst de KNVB-beker van district West 2 te winnen en een maand later de algehele KNVB-beker voor amateurs. Dit was voor een 3de klasser KNVB een uitstekende prestatie!   

   

  OVV KNVB beker amateurs

  OVV 1 met de landelijke KNVB-beker.

   

  Het 75-jarig bestaan werd op grootse wijze gevierd o.a. met een reünie, jubileumboek en veel feesten voor jong en oud.

  Vanaf de eeuwwisseling timmerde O.V.V. sportief gezien aan de weg, maar ook werd de basis gelegd voor het kunstgrasveld en kreeg de bebouwing op het complex een flinke boost, doordat er een  aantal kleedkamers bij gebouwd werd om het gestaag groeiende ledental te kunnen huisvesten.

  In 2003 bereikte OVV 1 zelfs de 1e klasse KNVB. Helaas was het maar voor één seizoen, om daarna weer terug te keren naar de 2e klasse KNVB.  

   

  OVV tegen Excelsior

   

  Het 90-jarig bestaan werd in 2007 uitgebreid gevierd met een reünie, een feestavond en een jubileumwedstrijd tussen OVV 1 en de profs van Excelsior uit Rotterdam.

  OVV Kampioen 15/16

  Dertien jaar moest OVV 1 wachten op het kampioenschap van de 2de klasse. In seizoen 2015-2016, (een seizoen voor het 100 jarig bestaan) werd het een wedstrijd voor het einde van de competitie het kampioenschap binnen gehaald door met 4-0 van WCR uit Rhoon te winnen.
  Dit leverde een onvergetelijk kampioensfeest op Sportpark OVV op!

                                         

   

   

  OVV 100jaar bord

   

   

   

  Elke OVV-er moet echt zo'n prachtig jubileumboek in zijn bezit hebben!

  Dit prachtige boek met bijlage over 2017-2018 met foto’s en verhalen over het jubileumfeest en het kampioenschap van OVV 1 in de vierde klasse is nog te koop (samen een prijs € 19,95, excl. € 4,25 verzendkosten).

  Het boek zal u veel leesplezier geven over het dorp Oostvoorne en 100 jaar OVV!       (P.s. Er zijn nog enkele boeken met bijlage 'WIJ ZIJN DE JONGENS UIT OOSTVOORNE' 100 Jaar OVV beschikbaar)

  U kunt het bestellen via email info@ovv-oostvoorne.nl