• OVV 1

  Bekerwedstrijd O.V.V - Overmaas

  OVV in vroegere tijden..

  Een hobbelig voetbalveld in de duinen, meer hadden ze vroeger niet nodig.

  OVV Jeugd

  Een tribune vol met lachende OVV jeugd en hun begeleiding.

  Nieuwjaarswedstrijd OVV

  De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen huidig OVV en oud OVV leverde veel bekende gezichten op.

  Jubileum boek OVV 100 jaar

 • Sportiviteit en respect

 • Commissie Sportiviteit & Respect

  Binnen de vereniging en tijdens wedstrijden doen zich soms situaties voor die het spelplezier
  behoorlijk bederven. Voorbeelden zijn gemopper (of erger: gescheld) op de scheidsrechter,
  respectloos gedrag van teams en sporters onderling, agressief optreden van supporters, geschreeuw van ouders vanaf de kant en harde overtredingen van sporters.

  Het is belangrijk dat sportverenigingen binnen hun organisatie en beleid iets aan deze situaties doen.

  Ook bij OVV vinden we Sportiviteit & Respect belangrijk. De samenleving verhard, waardoor de noodzaak voor sportiviteit gedrag en respect voor anderen alleen maar belangrijker wordt. Binnen OVV bestaat de commissie Sportiviteit en Respect. Een commissie die zich actief inzet om he spelplezier binnen OVV te bewaken. Om nog slagvaardiger te zijn wordt nog gezocht naar twee aanvullende leden, bij voorkeur ouders van jeugdleden, thans spelend in de pupillen en/of junioren. Doel is uiteraard om de noodzaak voor sportief gedrag en respect voor anderen binnen OVV duidelijk uit te dragen.

  Primaire taken Cie S&R

  • Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit, dat OVV de te hanteren waarden en normen in de voetbalsport en het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van waarden en normen onderschrijft.
  • Bevorderen en mede bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn sport op correcte wijze beoefent.
  • Communicatie met de KNVB, bij incidenten rond een wedstrijd, waarbij een team of speler van OV V betrokken is. Bij gele en/of rode kaarten, waar sprake is van een schikkingsvoorstel, is eventueel communicatie met de KNVB wenselijk om het standpunt van club en/of speler kenbaar te maken. De Cie S&R behartigt de belangen van zowel club als speler club bij dit soort strafzaken.
  • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).
  • Het adviseren van het bestuur voor het opleggen van sancties.
  • Introduceren en begeleiden van het spelregelbewijs voor 2e jaars B junioren.

  Wilt u zaken aanhangig maken of heeft u interesse om ook een bijdrage  te leveren aan de Commissie Sportiviteit en Respect, neemt u dan kontakt op via emailadres

  Sportiviteit-Respect@ovv-oostvoorne.nl