• OVV 1

  Bekerwedstrijd O.V.V - Overmaas

  OVV in vroegere tijden..

  Een hobbelig voetbalveld in de duinen, meer hadden ze vroeger niet nodig.

  OVV Jeugd

  Een tribune vol met lachende OVV jeugd en hun begeleiding.

  Nieuwjaarswedstrijd OVV

  De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen huidig OVV en oud OVV leverde veel bekende gezichten op.

  Jubileum boek OVV 100 jaar

 • De gemeenteraad van Westvoorne heeft op 16 december besloten en ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag voor nieuwbouw van een verenigingsgebouw  aan de ons zo geliefde Zwartelaan! Wethouder Jorriena de Jongh onderzoekt nog of O.V.V. in aanmerking komt voor een rijkssubsidie. Er zijn verschillende opties. Voor de ene subsidie moet de vereniging opdrachtgever zijn en voor de andere de gemeente. Wethouder de Jongh komt begin volgend jaar met een voorstel hierover. Tevens komt O.V.V. in aanmerking voor een renteloze lening voor niet sport gerelateerde kosten zoals de kantine!

  Het besluit werd aan O.V.V.-zijde met  gejuich en felicitaties ontvangen. Eindelijk komt het er dan toch van! Na jaren van lobbyen en veel getouwtrek omtrent de huidige staat van het complex is er dan uiteindelijk een besluit genomen waarin een ieder zich zal kunnen vinden; een duurzaam toekomstbestendige accommodatie!

  2020 is een vreemd jaar geweest. Een jaar waarin de coronapandemie een grote impact op ons allen heeft gehad. We verlangen naar een  tijd dat we onze vereniging weer normaal kunnen bezoeken  en het over voetbal kunnen hebben. Daar hebben we allemaal zin in! Gelukkig heeft de wetenschap een vaccin ontwikkelt dat  hopelijk een einde maakt aan de huidige anderhalvemetersamenleving en kunnen we langzaam maar zeker  weer terugkeren naar het normale leven.  Voor een ieder veel wijsheid en een gezond 2021!